Aplikime jasht Zvicrës

Në vazhdim ju dërgojmë disa informata dhe njoftime për kushtët e studimëve në Zürich (për Universitetin edhe ETH-në e Zürich-ut):

 

1. Informatat e përgjithshme rreth aplikimit:

  • Universität Zürich: Bachelor
  • Universität Zürich: Master
  • ETH Zürich: Bachelor
  • ETH Zürich: Master

 

2. Dokumentat të cilat nevojiten për aplikim:

  • Universität Zürich(ETH Zürich)
  • Bachelor(Bachlor)
  • Master(Master)

 

Si p.sh. për ETH Zürich klikoni te “Master electrical engineering and information technology”, faqe e cila ju tregon gjitha dokumente shtesë të cilat janë të domosdoshme për aplikim në këte drejtim (GRE, english certificate etj.) Përvoja jonë ka treguar së studentët me diplomë te matures ose te bachelor-it nga një shkollë publike (p.sh. Universiteti i Tiranes ose Universiteti i Prishtinës) kan shanca më

Then essay helper this is the article for you, if you know someone who is good at composing essays and should you want to have the ability to help them compose an essay for you. You may be wondering how you can help your friend get better at this ability. The simplest way to make this happen would be to educate them to use the online essay writing applications that may help them work on their essay and also to increase their writing skills. You can achieve this by helping them using a free copy of the software or by simply paying a one time fee and providing them the full version of the software.

reale për pranim.

 

3. Afatet per aplikim:

 

4. Informata për vizë (njësoj si për Universitetin e Zürich-ut ashtu dhe per ETH Zürich): Viza

 

5. Së fundi: Pa mjete financiare nuk bëhët sot asgjë, kështu që lidhur me këte, te gjitha informatat rreth hargjimeve për jetesë/aplikim/semester/bursa etj.:

 

Ju lutem informohuni në të gjitha lidhjet, të cilat jan te shenuar lartë, para se te na dergoni një pyjëtje shtesë. Gjithashtu ju informojmë së Shoqata Studenti nuk ofron ndihmë financiare per studenta. Ka shumë punë per të aplikuar. Por shpresojmë së keni vullnetin, kohën dhe dëshirën t’i plotësoni gjitha kushtet per studime në Zürich. Ju deshirojmë shumë sukses në aplikim