Projekte

Prokejti ” te rinjte (studentet) per te rinjte (nxenesit)” DITURIA+

 

Projekt per ti ndihmuar nxenesit me prejardhje shqiptare

Emri DITURIA+ (Pse ky emer? Femijet kane diturine qe kane mbledhur ne shkolle, ju duhet vetem nje ndihme e vogel “Plus”)

DITURIA+ nuk eshte mesim plotesues klasik (eshte nje pune intenzive e cila sfidon nxenesit ne problemet qe ata kane ne mesim)

Te fitohet besimi nga prinderit dhe nxenesit me pune pozitive te studenteve (bashkepunimi student-prind-nxenes)

Studentet sipas nevojes ndihmojne ne detyrat e shtepise, problemet ne tema te ndryshme te oreve te mesimit si dhe parapergaditje per provime

Projekti eshte primar per nxenesit nga familjet shqipetare

Me mundesi te ushtrimit ne grupe apo vetem (1 student – 1 nxenes)

Grupe te vogla (efekti i mesimit eshte me i larte)

Cmimet e lira sepse studentet jane te motivuar per te ndihmuar si pjese e qellimit te shoqates

 

 

Mesimi ne grupe:

·         2-4 nxenes ne nje grup

·         1-2 student (varet nga nevoja)

·         2 ore ne jave

·         Ora mesimore eshte 45 minuta

·         Koha dhe vendi i njejte

·         Kushton 15.- per nxenes/ore

Mesimi privat:

·         Oret vendosen individualisht

·         Ushtrime intensive

·         1 student – 1 nxenes

·         Kushton 30.- per nxenes/ore

 

Cfare eshte me mire?

Preferohet mesimi ne grupe sepse ambienti i mesimi eshte me i pershtatshem per nxenesit. Gjithashtu edhe motivimi eshte me i larte.

Eshte edhe me mire per vetbesimin e nxenesit (ne kete menyre e sheh qe
nuk eshte i vetmi qe i duhet ndihme). Kjo ndikon njekohesisht edhe te
prinderit.

Do t`i kushtohet rendesi çdo problemi, do te ndihmohen nxenesit ne detyrat e shtepise, do te ofrohet ndihme intenzivisht ne problemet me lendet perkatese. Studenti mbane situaten nen kontroll ne gurpe te vogla, ka kohe te kujdeset per secilin nxenes ne grupin e tij.

Pasi qe studentet jane vete te rinje, nxenesit ndihen me te lire ne mesim per tu aktivizuar.

 

Ku qendrojme tani?

Ne hapat e para konkrete, ne biseda me mesuesit e shkolles shqipe.

Ne biseda me Konsullin Salih Sefa, i cili na ofroi nje dhome per mesimin ne grup dhe ndihmen e tij per projektin.

Ne plan pjesmarrja ne kuvendin me mesues dhe prinder, per te prezantuar projektin dhe per te pare interesin.

Nga fundi i shkolles

There are things you paper help can do to help the environment and reduce your paper assist. They are not used by , although these methods have been in existence for years. They don’t understand they can cut down by using a bit of software without needing to waste money or printing and they can be done. The following ideas should help you cut down on paper help and waste time. Do some research on what the ideal thing to use is to get every area of your home. There are many out there and they all have different advantages. Take some opportunity.

presantojme perseri te prinderit., rreth 2 Korrik

 

Studentet pergjegjes per organizim

Kryesia e Shoqates Studenti Zyrih

 

Studentet qe japin mesim

Jemi duke formuar nje grup (Arbnora Aliu, Qendrim Shtufi…)

 

Ku shihet projekti ne te ardhmen (pas 5 viteve)?

·         Te rritet numri i nxenesve dhe prinderve te interesuar

·         Te krijohet nje bashkepunim edhe me shkollat ku do te kene mundesi studentet te kontaktojne me mesuesin e nxenesit (ne shkolle, permes tel. apo E-Mail). Ne kete menyre mund te tregoje mesuesi per nevojen e permirsimit te nxenesit ne probleme konkrete.

·         Bashkepunimi me psikologet e shkolles.